Filipino sa Araw-araw: Kawsun

Sa Buwan ng Wika sa taong ito, ipinamamahagi sa iba ng Sentro ng Wikang Filipino at ng Division of Humanities ng UP Visayas Tacloban ang ilang salitang Filipino sa pamamagitan ng “Filipino sa Araw-araw [Filipino Word of the Day].” Ang proyektong ito ay may paglayong ipaabot at mas ilapit sa lahat ang pambansang wika.

Lahat ng mga salita at impormasyong kaugnay sa mga salitang kasali sa “Filipino sa Araw-araw” (liban sa mga halimbawa) ay pinili at hinugot mula sa UP Diksiyonaryong Filipino na unang nilathala noong 2001 ng Sentro ng Wikang Filipino at ng Anvil Publishing, Inc., at inupuan ni Virgilio S. Almario bilang punong editor.

#UPTaclobanSWF
#BuwanNgWika2022